Основна дейност е инвестиционно проектиране по всички части на:

 • многофамилни и еднофамилни жилищни сгради
 • промишлени сгради и съоръжения
 • интериорни решения и дизайн (офиси, апартаменти, магазини)
 • реконструкции и преустройства
 • проекти за повишаване на енергийна ефективност
 • обществени сгради
 • спортни съоръжения

Допълнителни услуги:

 • заснемане за възстановяване на строителна документация
 • изготвяне на технически паспорти
 • 3D модели, визуализации и анимации
 • проекти за фирмени надписи, рекламни елементи и преместваеми обекти
 • схеми за разполагане на сезонно обзавеждане за заведения
 • проспектни материали
 • изготвяне на спецификации и подробни количествени сметки

Активно можем да подпомогнем и дейности в сферата на:

 • управление на инвестиционни проекти
 • инвеститорски контрол
 • подготовка на документация за кандидатстване по европейски и други програми
 • съгласуване на инвестиционни проекти (необходимо е нотариално заверено пълномощно)
 • изготвяне на технически задания за проектиране и строителство
 • организиране на конкурси за избор на изпълнител
 • поддръжка и управление на сграден фонд
 • делби на имоти, площообразуване
 • консултации