project: allPINE

location: Bistrica, Bulgaria

year: 2021

area: 317m2

 

Къщата е разположена на терен със странична денивелация, което предопредели да бъде на полунива следвайки терена. Къщата е разделена на две отделни “къщи”: Зона Ден – всекидневната и кабинет; Зона Нощ – спалните и баните. Във всяка от стаите има допълнително ниво в зоната на подпокривното пространство, което е отворено. Достига се със стълба и дава свобода на разпределението на функциите в стаите.

До двете къщички е долепен третия обем – склада/гараж/. Предвижндането е да не се ползва като гараж, а като място за спортна екипировка с работилница, но е възможно и да се гарира автомобил.

Искахме да подсилим връзката с околната среда и заложихме в проекта фасада от горена дървесина и камък.